BADANIA DODATKOWE wykonywane w gabinecie

 
o   spirometria (badanie pojemności płuc oraz przepływu powietrza w płucach)
o   spirometryczna próba rozkurczowa (ocena odwracalności obkurczenia oskrzeli)
o   punktowe testy skórne (badanie uczulenia na alergeny) 
o   testy natywne z alergenami pokarmowymi (prick-by-prick)
o   rinoskopia (wziernikowanie nosa)
o   otoskopia (wziernikowanie uszu)
o   pulsoksymetria (badanie poziomu tlenu w krwi)
o   pomiar ciśnienia tętniczego krwi
o   pomiar wskaźnika kostka-ramię ABI (badanie ukrwienia kończyn dolnych)
o   pomiar glikemii (badanie poziomu cukru w krwi)

PRZYGOTOWANIE do badań

 
Spirometria
 
Punktowe testy skórne
Copyright ©2016 markasmed Internista - Alergolog in Skawina & Kraków, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 4198