Dr n. med. Marek Kaszuba

jest lekarzem z ponaddziesięcioletnim stażem pracy w Klinice Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z najstarszą polską uczelnią jest także związany poprzez pracę naukowo-dydaktyczną realizowaną w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od 2006 roku. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych po przedstawieniu i publicznej obronie pracy doktorskiej poświęconej astmie, którą napisał pod opieką naukową Prof. Andrzeja Szczeklika. W 2013 r. ukończył szkolenie specjalizacyjne z dziedziny chorób wewnętrznych, a w 2016 r. zakończył szkolenie specjalizacyjne z alergologii. Współpracuje z ośrodkiem medycznym Washington University in St. Louis w USA, w którym odbył staże naukowo-kliniczne. Był głównym organizatorem międzynarodowych konferencji medycznych, które miały miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem amerykańskich wykładowców. W przeszłości pracował także jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Zdrowia Skawina oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, autorem publikacji naukowych z dziedziny alergologii, redaktorem serwisu internetowego dla lekarzy alergologów wydawnictwa Medycyna Praktyczna, a swoje zainteresowania naukowe łączy z codzienną praktyką kliniczną.

OPINIE PACJENTÓW

43 opinie

WYRÓŻNIENIA

4 wyróżnienia

CERTYFIKATY

39 certyfikatów

Copyright ©2016-2019 markasmed Internista - Alergolog in Skawina & Kraków, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 738